Privacy Policy

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde “opt-out browser add-on” te downloaden en installeren:

Je kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op je website geplaatst, dat zorgt dat je gegevens niet meer worden verzameld als je deze website bezoekt.
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code “gat._anonymizeIp();” is uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te garanderen.

Privacyverklaring

Inleidende bepalingen
Op deze pagina treft u de privacyverklaring van GeertsVerhuizingen aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. GeertsVerhuizingen is statutair gevestigd aan de Sloterweg 93 (1171 CH) te Badhoevedorp en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68491948. GeertsVerhuizingen is per e-mail te bereiken via geertsverhuizingen@gmail.com en telefonisch via +31 6 23689661.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe GeertsVerhuizingen omgaat met de verwerking van persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft GeertsVerhuizingen aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens door GeertsVerhuizingen valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

GeertsVerhuizingen behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 6 juni 2018.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens
In de eerste plaats worden persoonsgegevens verzameld als u het contactformulier op de website van GeertsVerhuizingen heeft ingevuld. Het gaat hier om uw naam en e-mailadres. Deze gegevens worden verzameld zodat GeertsVerhuizingen contact met u op kan nemen. Daarnaast kunt u via de website een offerte aanvragen bij GeertsVerhuizingen. Uw naam, adres en telefoonnummer zullen dan verwerkt worden. Uw gegevens zullen dan verzameld worden zodat GeertsVerhuizingen een offerte voor u op kan stellen.

De rechtsgrond die ten grondslag ligt aan het verwerken van deze persoonsgegevens betreft dat u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens door GeertsVerhuizingen. Voordat u het ingevulde contactformulier verstuurt, heeft u het privacybeleid namelijk gelezen en begrepen. Alle persoonsgegevens die verkregen worden via het contactformulier of via de aanvraag voor een offerte worden bewaard voor een termijn van 4 maanden. Indien u geen overeenkomst aangaat met GeertsVerhuizingen worden uw persoonsgegevens eerder verwijderd.

Persoonsgegevens die fysiek worden verzameld
GeertsVerhuizingen verzamelt tevens persoonsgegevens die fysiek van u verkregen worden tijdens een ontmoeting. Deze gegevens zijn nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Tijdens deze ontmoeting verkrijgt u het offerteformulier van GeertsVerhuizingen. De volgende persoonsgegevens worden dan verzameld: Naam, adres, telefoonnummer en e-mail. Middels het verstrekken van deze gegevens gaat u tevens akkoord met deze privacyverklaring. De rechtsgrond die ten grondslag ligt aan het verwerken van deze persoonsgegevens betreft dat het verwerken noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. De verzamelde gegevens worden bewaard voor een termijn van 4 maanden.

Indien u niet wenst om persoonsgegevens aan GeertsVerhuizingen te verstrekken, is GeertsVerhuizingen niet in staat om de diensten aan u te leveren. Hierdoor kan het zijn dat GeertsVerhuizingen niet kan voldoen aan de contractuele, wettelijke en de noodzakelijke verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in dergelijke geval bij u.

Cookies
GeertsVerhuizingen maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van GeertsVerhuizingen bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt GeertsVerhuizingen om een goede gebruikerservaring aan u te kunnen leveren.

Verwijzing naar andere websites
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de GeertsVerhuizingen. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. GeertsVerhuizingen is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. GeertsVerhuizingen raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Doorgifte aan verwerkers en derden
Uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als GeertsVerhuizingen op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

GeertsVerhuizingen verkrijgt uw persoonsgegevens ook van derden, namelijk via een leverancier van offertes.

Beveiliging
Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een server binnen Nederland.

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien u een verzoek tot inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van uw persoonsgegevens heeft, kunt een e-mail sturen naar offertegeertsverhuizingen@gmail.com of geertsverhuizingen@gmail.com.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail sturen naar offertegeertsverhuizingen@gmail.com of geertsverhuizingen@gmail.com.

Indien u een klacht wil indienen over GeertsVerhuizingen met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).